Ефекта от въвеждането на ТОЛ таксите в България или едно уравнение с много въпросителни / неизвестни!

С наближаването на срока за въвеждане на новата ТОЛ система за отчитане и заплащане на изминатите километри за извършените товарни превози на територията на Р. България, дискусиите стават все по  разгорещени, а неизвестните все повече.

Екипа на Проспед Лоджистик като компания ангажирана пряко с транспортните и логистични процеси на територията на България и Европа, също не оставаме безучастни към темата, като на база на направени анализи и от наша страна ще се опитаме също да дадем нашата гледна точка по два от най – нашумелите напоследък въпроси, а именно:

Ще успеем ли да въведем през м. Август ТОЛ система в нашата страна и има ли риск да се повтори сценария с електронните винетки?

 Известно на всички ни е, че и към днешна дата все още има сериозни пропуски в системата за закупуване и отчинане Е-Винетките в страната – не са осигурени необходимия брой терминали, липсва софтуерна обезпеченост както на терминалите, така и централизираната система (видно от многожеството т.нар. „бъгове“). В следствие на не добре изградената система и към момента наблюдаваме чуждестранни превозвачи преминаващи „гратис“ през републиканската ни пътна мрежа, като масови са случаите на два или повече автомобила ползващи една и съща Е-Винетка.  Според нас ще бъдем свидетели на повторение на сценария от началото на годината, като се  надяваме това да не се отрази пагубно на транспортният бранш, а именно да се стопира движението на тежкотоварни автомобили по републиканската пътна мрежа, докато се изчистят грешките и това да доведе до транспортен хаос.

Ще се отрази ли въвеждането на ТОЛ системата върху крайната цена на продуктите?

За да се опитаме да си отговорим на този въпрос, ще разгледаме пример един от най -често използваните продукти в ежедневието – Захар, като заложим следните параметри:

  • Дестинация: Хасково – София – 227 км. ( като предположим, че ще се заплати ТОЛ такса са 200км.);
  • Тегло (нето) –20000 бр. опаковки х 1кг.;
  • Тип автомобил – стандартен прицеп; категория Евро 5;
  • Заложена ТОЛ такса на километър – 0,50лв.
  • Цена за 1 кг. (1бр. Опаковка) – 1 лв.

Нашите изчисления изглеждат така:

От Хасково до София са изминати 200км платен път и са  заплатени 100 лв ТОЛ такса. Kоито такси да добавени в стойността на транспорта. Преди 01.08.2019г, цената за подобен транспорт е била Х лева, като с тази цена, стойността на продукта е била 1лв. След въвеждането на тол таксите, цената на транспорта ще стане Х+(100+20%ДДС)лв, което ще промени себестойността на продукта по следният начин:

Крайната цена на продукта или 20000 бр. / 100лв или 0,006 лв. Оскъпяване на 1 бр. Х 20% ДДС = 0,0072лв. Крайна цена на продукта от производител 1,008лв.

Което по наши прогнози, ще доведе до повишаване на цената на примерният продукт с 0,06%, като това е увеличението на цената на продукта от производителя. Докато стигне до крайният потребител се очаква процента да нарастне.

Вашият коментар